Obituaries

Obituaries » Sylvestre Dorson

Sylvestre Dorson

June 15, 1947 - November 20, 2017

Service Date: December 2, 2017

Funeral Home Pax-Villa Orlando

church / église Philadelphia Haitian Baptist Church

Obituary Viewed 91 times

Subscribe to updates for Sylvestre Dorson


Please choose your subscription settings below, you can unsubscribe through email at any time.


Email me when someone posts in the guestbook

Email me when an update is made to the obituary

Email me on the anniversary of passing

Subscription
Mésiyé Sylvestre Dorson, ké anpil moun konnin sou non “SILABE” ou “DADDY”, fèt 15 jouin 1947 nan yon lokalité ki rélé Poteno an Haiti. Yo té rélé papal Dumarsais Dorson é manmann Dieula Laurent. Li té ginyien 3 frè, 1 sè, 9 pitit, 5 fi, 4 gason é 26 pitit pitit é 1 pitit pitit pitit savlédi 1 arrière fils. Desanm 1979, li rantré ozetazini pandan lap chèché yon vi miyo. An tan ké yon bon papa ki sousiyé de tout pitit li, li té arivé fè tout job pou pran soin nou. E li té fè tout sa ki nésésè koté lité rantré nou 7 ozétani avèk tout pitit nou eli te gintan fè 2 lot pitit bo isit. Papa nou té yon moun ki gin bon kè. Kotel pasé tout moun apresiyél paskel sé yon moun ki rinmin fè zanmi. Li rinmin tout pitit li é tout pitit pitit liyo él vlé wè chak moun nan fanmil fè sucsè. Li té égalman yon patriach, yon moun ki rinmin la pè, ki rinmin rezoud problèm é ki rinmin bay bon konsèy. Li té rinmin vizité moun anpil, pitit li yo, pitit pitit li yo ak tout fanmiy an Haiti. Li té rinmin travay jadin, gadé foutbol, basketbol, koun fou ak sinéma haisiyen. Souri-l, bonté-l, lanmou-l tout bagay sa yo fè nou mankel. Malérezman 37 an aprè, soua lindi kite 20 novanm 2017, 10 jou aprè li te pasé sou kabann lopital pou yon koz ké nou tout konnin, li pati kité nou sann pa di nou orévoua. Min pandann té sou kabann lopital la, li té fè yon bagay saj e intelijan, koté lité fè nou rélé pastè pou vinn priyé avèl él té profité okazion an poul té repanti. Nou konnen nou pral oue-l anko nan denie jou-a. Yon fè sètin papa nou nan bra Jézu. MESI!!!!!!!!!!!!!!

Our Locations

Orlando, FL

Oakland Park, FL

Miami, FL

New York, NY

Port-au-Prince

Palm Beach, FL
(Coming Soon)

What to Expect At the Funeral Home

If you’ve recently experienced a loss, our staff will guide you in planning a funeral.

Contact Us